I. Avrasya Sosyal Bilimler ve Sanat Sempozyumu

13-14 Mayıs 2022, TÜRKİYE

(Çevirim İçi Sempozyum)

Değerli Bilim İnsanları,  

Sizleri 13-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında sanal ortamda düzenlenecek olan “I. Avrasya Sosyal Bilimler ve Sanat Sempozyumu”na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

I. Avrasya Sosyal Bilimler ve Sanat Sempozyumu KutBilim Sosyal Araştırmalar & Sanat Dergisi ve ARTSHIP Vakfı’nın ev sahipliği ve Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbeycan), Oş Devlet Üniversitesi (Kırgızistan), Saint Andrew the First-Called Georgian Üniversitesi (Gürcistan), Farabi Devlet Üniversitesi (Kazakistan) ve A.I. Evdokimova Moskova Devlet Tıp ve Diş Hekimliği Üniversitesi (Rusya) işbirliği ile düzenlenecektir.

Uluslararası ESSA Sempozyumlarının amacı, başta Avrasya bölgesi ile ilgilenenler olmak üzere farklı ülkelerden araştırmacıları, akademisyenleri ve diğer uzmanları bir araya getirmek ve araştırma bulguları ve sonuçlarını sunabilecekleri bir platform sağlamaktır. Ayrıca sempozyum katılımcılar için yeni fikir, uzmanlık ve deneyim alışverişinde bulunma, araştırma bağlantıları kurma ve gelecekteki işbirliği için ortaklar bulma fırsatı sunacaktır.

ESSA Sempozyumu için, sosyal bilimler ve sanatın tüm yönleriyle ilgili çalışmalarınızın özetlerini bekliyoruz. Ayrıca, spesifik konu üzerine veya aynı alanda hazırlanmış bildirilerden oluşan önceden organize edilmiş oturumları (önceden hazırlanmış oturumlar için bakınız) önerebilirsiniz. Devam eden COVID-19 pandemisi nedeniyle tüm sunumlar ve paneller sanal olarak gerçekleştirilecektir. 

Sempozyum dilleri Türkçe, İngilizce, Rusça ve diğer bölge dilleridir.

Uluslararası statüye sahip olan sempozyum akademik yükselme ve akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır. Sempozyuma kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlanacaktır. Bildiri tam metinleri ise, yazarların tercihlerine göre ISBN’li Sempozyum Bildiri Tam Metin Kitabı’nda veya hakem süreci tamamlandıktan sonra Kutbilim Sosyal Bilimler ve Sanat Dergisi’nde tam metin makale olarak ücretsiz yayınlanacaktır.

Bildiri özeti www.essasymposium.org web sitesinin “ARTICLE SUBMISSION” sekmesi üzerinden veya essasymposium@gmail.com e-posta adresine gönderilir. Gönderilen bildiri özetleri Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilir. Kabul edilen bildiriler için “Bildiri Kabul” mektubu alındıktan sonra kayıt yapılır.

Özet gönderim için son tarih – 5 Mayıs 2022

Sempozyuma kayıt ve ödeme için son tarih –  10 Mayıs 2022

Sempozyum programı yayın tarihi – 10 Mayıs 2020

Özet kitabının yayımlanması – 25 Mayıs 2022

Tam metin gönderimi için son tarih – 10 Haziran 2022

Bildiri Kitabının yayımlanması – 10 Haziran 2020

Saygı ve sevgilerimle.

Prof. Slobadan Dan Paich

Sempozyum Başkanı