ANASAYFA

II. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER VE SANAT SEMPOZYUMU

25 – 26 Şubat 2023, Ankara / TÜRKİYE

ÇEVİRİMİÇİ

Prof. Dr. Suleyman KAYIPOV

ESSA II. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler ve Sanat Sempozyum Başkanı

  • Edebiyatçı, Folklorcu, Filoloji Bilimleri Adayı (1985).
  • Tarih Bilimleri Doktoru, Profesör.
  • Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Alanında Devlet Ödülü Sahibi (2008).
  • Sokrates Uluslararası Ödülü (SOCRATES INTERNATIONAL AWARD) Sahibi (2007).
  • Avrupa Rektörleri Kulübü (THE CLUB OF THE RECTORS OF EUROPE) Üyesi.

Sunum Başlığı

Türk Devletleri Teşkilatı: Yeni Dönem, Sorumluluk ve Riskler

Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri 25-26 Şubat 2023 tarihleri arasında sanal ortamda düzenlenecek olan “ESSA II. Uluslararsı Avrasya Sosyal Bilimler ve Sanat Sempozyumu”na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

ESSA II. Uluslararsı Avrasya Sosyal Bilimler ve Sanat Sempozyumu Taşkent Devlet Pedagoji Üniversitesi (Özbekistan), KutBilim Sosyal Araştırmalar & Sanat Dergisi ve Saint Andrew the First-Called Georgian Üniversitesi (Gürcistan)’nin ev sahipliği ve Oş Devlet Üniversitesi (Kırgızistan), Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbaycan), Farabi Devlet Üniversitesi (Kazakistan), A.I. Evdokimova Moskova Devlet Tıp ve Diş Hekimliği Üniversitesi (Rusya) ve Hal & Dem Psikoloji ve Nöropedagoji Enstitüsü (Türkiye) işbirliği ile düzenlenecektir.

ESSA Uluslararası Avrasya Sempozyumlarının amacı, başta Avrasya bölgesi ile ilgilenenler olmak üzere farklı ülkelerden araştırmacıları, akademisyenleri ve diğer uzmanları bir araya getirmek ve araştırma bulguları ve sonuçlarını sunabilecekleri bir platform sağlamaktır. Ayrıca sempozyum katılımcılar için yeni fikir, uzmanlık ve deneyim alışverişinde bulunma, araştırma bağlantıları kurma ve gelecekteki işbirliği için ortaklar bulma fırsatı sunacaktır.

Sempozyuma kayıt yapılan bildiri özetleri ISBN’li Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlanacaktır. Bildiri tam metinleri ise, yazarların tercihlerine göre ISBN’li Sempozyum Bildiri Tam Metin Kitabı’nda veya hakem süreci tamamlandıktan sonra KutBilim Sosyal Bilimler ve Sanat Dergisinde (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kutbilim) makale olarak ücretsiz yayınlanacaktır.

ESSA II. Uluslararası Sempozyumu için, Avrasya coğrafyasının sosyal bilimler ve sanat alanlarının tüm yönleriyle ilgili çalışmalarınızın özetlerini bekliyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Suleyman KAYIPOV

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Roza AMANOVA

Kırgız Milli Bilimler Akademisi

Kırgızistan

Sunum Başlığı

“Küü Çertiş” sanatı ve geleneksel Kırgız müziğinin korunmasına yönelik projeler

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU

Özbekistan Milli Üniversitesi

Özbekistan

Sunum Başlığı

Geçmişten Günümüze Türk Dünyasında Dil ve Kültür Değişimleri

Prof. Dr. Rafail HASANOV

Bakü Devlet Üniversitesi

Azerbeycan

Sunum Başlığı

Azerbaycan’da Kamusal Alan: Eleştirel Bir Bakış

Prof. Dr. Barshagul ISSABEK

Güney Kazakistan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Kazakistan

Sunum Başlığı

Zulüm gören Kazak aydınlarının tarihi (20. yüzyılın 30’larında)

AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİ

MADDE 7- (9) Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır.