9-10 Kasım 2023 , Bişkek / Kırgızistan

HİBRİT SEMPOZYUM

Sayın Araştırmacılar,

Sizleri 9-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Kırgızistan Milli İlimler Akademisinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan “ESSA III. Türk Dünyasına Katkı Sunan Şahsiyetler” sempozyumuna davet etmekten mutluluk duymaktayız.

ESSA III. Sempozyumu Yusuf Balasagın Kırgız Milli Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü (Türkiye) ve KutBilim Araştırma, Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (Türkiye) işbirliği ile HİBRİT formatında düzenlenecektir.

Sempozyumun konusu “Türk Halklarının Kültür Araştırmaları” olup, sempozyumda Türk halklarının dili, edebiyatı, tarihi, folkloru, sanatı vb. gibi çalışmalar sunulabilecektir.

Prof. Dr. Sulayman KAYIPOV’a armağan edilecek olan “ESSA III. Türk Dünyasına Katkı Sunan Şahsiyetler” sempozyumu ile bilimsel etkinlikler kapsamında yeni bir kulvar açılmaktadır. Bu bilgi şöleninin temel amacı Türk Dünyasına katkı sunan bilim adamlarına bilimsel toplantılar armağan etmek, onların Türkoloji birikimlerini bilimsel paltformlarda paylaşmak ve böylece onların genç nesiller tarafından tanınmasını sağlamaktır. Bu sempozyumda aynı zamanda Türkoloji ile ilgili yeni bilgileri bilim dünyasına kazandırmak ve alanla ilgili çalışan araştırmacıları bir araya getirmek de amaçlanmaktadır.

NOT: Sempozyuma kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlanacaktır. Bildiri tam metinleri ise yazarların tercihlerine göre ISBN’li Sempozyum Bildiri Tam Metin Kitabı’nda veya hakem süreci tamamlandıktan sonra KutBilim Dergisi’nde veya ÇAKÜTAD’da makale olarak ücretsiz yayınlanacaktır.

Saygılarımızla,

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanları

Prof. Dr. Abdulselam ARVAS, ÇAKÜ Türkiyat Enstitüsü Müdürü / Türkiye

Prof. Dr. Nur SARALAYEV, A. Altmışbayev Felsefe Enstitüsü Müdürü / Kırgızistan

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Kurucu Müdürü

Türkiye

Sunum Başlığı

Er Töştük Destanındaki Stereotipler

Prof. Dr. Narbibiş ŞAMMAYEVA

Seyitnazar Seydi Türkmen Devlet Pedagoji Enstitüsü

Türkmenistan

Sunum Başlığı

The Importance of National Traditions for Young Generation

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

 

Azerbaycan

Sunum Başlığı

Sulayman Kayıpov və Azərbaycan-Qırqız Ədəbi Əlaqələri

Prof. Dr. Nasriddin NAZAROV

Çirçiq Devlet Pedagoji Üniversitesi

 

Özbekistan

Sunum Başlığı

Этнотарихий Жараёнлардаги Умумийликнинг Лақай-Қирғиз Фольклоридаги Инъикоси

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU

Hacettepe Üniversitesi

 

Türkiye

Sunum Başlığı

Türk Dünyasının Geleceği Bağlamında Halkbiliminin Yeri ve Önemi Üzerine Tespitler

Prof. Dr. Tursunai OMURZAKOVA

Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi

Kırgızistan

Sunum Başlığı

Alymbek Datka Bir Devlet ve Politik Figürdür (1827-1862 ‘deki Faaliyetleri)

Prof. Dr. Buldıbay ANARBAY SARİULI

Al Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi

 

Kazakistan

Sunum Başlığı

Kazak-Kırgız Edebi İlişkilerinin İncelenmesinde Sulayman Kapov’un Yeri

Prof. Dr. Salahaddin BEKKİ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

 

Türkiye

Sunum Başlığı

Bişkek’ten Van’a Uzanan Halk Bilimi Köprüsü: Prof. Dr. Suleyman Turduyeviç Kayıpov

AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİ

MADDE 7- (9) Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır.

24.07.2023 tarih itibarıyla ESSA III. TÜRK DÜNYASINA KATKI SUNAN ŞAHSİYETLER SEMPOZYUMU katılım oranları.

Ülke Katılım Oranı (%)

No Data Found

Tebliğ Oranı (%)

No Data Found