12-13 Temmuz 2024 

İstanbul / TÜRKİYE

Sayın Araştırmacılar,

Sizleri 12-13 Temmuz 2024 tarihleri arasında Cusup Balasagun Kırgız Millî Üniversitesi’nin  ve KutBilim Sosyal Bilimler ve Sanat Dergisi’nin  ev sahipliğinde düzenlenecek olan “ESSA IV. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler ve Sanat” sempozyumuna davet etmekten mutluluk duymaktayız.

ESSA IV. Ulaslararası Sempozyumu Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi (Kırgızistan), ARTSHIP Foundation (ABD), The Saint Andrew The First-Called Georgian University (Gürcistan), Hal & Dem Psikoloji ve Nöropedagoji Enstitüsü (Türkiye), Tashkent State Pedagogical University named after Nizami (Özbekistan) ve KutBilim Araştırma, Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (Türkiye) işbirliği ile ONLINE formatında düzenlenecektir.

Sempozyumun konusu “Sosyal Araştırmalar ve Sanat” olup, sempozyumda sosyal bilimler ve sanat alanlarında bilimsel ve özgün akademik çalışmaları ortaya koyma, yeni çözüm önerileri geliştirebilme ve tartışabilme amacını taşımaktadır.

Ayrıca sanat alanında ESSA IV. 1. Dedekorkut Uluslararası Kişisel ve  Karma Sergisi düzenlenecektir. Uluslararası jürili sergi ile ilgili detaylı bilgi için  Dedekorkut Sergisi linkine tıklayınız.

    1. Bilim Kurulu tarafından kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlanacaktır. Bildiri tam metinleri ise yazarların          tercihlerine göre ISBN’li Sempozyum Bildiri Tam Metin  Kitabı’nda veya hakem süreci tamamlandıktan sonra KutBilim Sosyal Bilimler ve                               Sanat Dergisinde  makale olarak ücretsiz  yayınlanacaktır.

    2. Juriler tarafından kabul edilen karma ve kişisel sanat eserler online platformda “ESSA IV: 1. Dedekorkut Uluslararası Kişisel ve Karma Sergisi” nde             sergilenecektir. Sergi sonrası  ISBN’li sergi kataloğu yayınlanacak ve eser sahiplerine katılım belgesi gönderilecektir.

 

Saygılarımızla,

                                                                         SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI

 

                             Prof. Dr. Valeri MODEBADZE                                                                                             Doç. Dr. Metin KAR

                               Gürcistan Teknik Üniversitesi                                                                                                   Kocaeli Üniversitesi

                 Uluslararsı İlişkiler ve Siyaset Bölümü / Gürcistan                                                                          Güzel Sanatlar Fakultesi / Türkiye

ESSA IV. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER VE SANAT SEMPOZYUMU

ESSA IV. Uluslararası Avrasya Sempozyumun konusu “Sosyal Bilimler ve Sanat” olup, sempozyumda sosyal bilimler ve sanat alanlarında bilimsel ve özgün çalışmalar sunulabilecektir.

Lütfen, ESSA IV. Uluslararası Sempozyuma bildiri göndermek için aşağıdaki butona basınız.

 

ESSA IV: 1. DEDEKORKUT ULUSLARARASI KİŞİSEL VE KARMA SERGİSİ

ESSA IV. Uluslararası Avrasya Sempozyumun 1. Dededekorkut Uluslararsı Kişisel ve Karma Sergisi farklı disiplinlerden ulusal ve uluslararası sanatçı, akademisyen ve tasarımcılara açık olup, disiplinlerarası yaklaşımla bilimsel ve sanatsal bir açılım ortaya koymayı hedeflemektedir.

Lütfen, ESSA IV: 1. Dedekorkut Uluslaarası Kişisel ve Karma Sergiye sanat eserleri göndermek için aşağıdaki butona basınız. 

AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİ

MADDE 7- (9) Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır.

01.05.2024 tarih itibarıyla ESSA IV. ULUSLARARSI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER VE SANAT SEMPOZYUMU katılım oranları.

Ülke Katılım Oranı (%)

No Data Found

Tebliğ Oranı (%)

No Data Found

DESTEKLEYEN KURUMLAR