Amaç ve Kapsam

Eurasian Social Sciences and Arts (ESSA) uluslararası sempozyumun amacı, sosyal bilimler ve sanat alanında çalışan araştırmacıları, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirmek ve araştırma bulguları ve sonuçlarını sunmaları için bir platform sağlamaktır. Sempozyumun ayrıca katılımcılara yeni fikir, uzmanlık ve deneyim alışverişinde bulunma, araştırma ilişkileri kurma ve gelecekteki işbirlikleri için ortaklar bulma fırsatları sunması bekleniyor. Avrasya bölgesine (Orta Asya, Kafkaslar, Karadeniz bölgesi, Orta ve Doğu Avrupa, Rusya, Türkiye, Afganistan….) ilgi duyan akademisyenler ve uygulayıcılar başvurmaya teşvik edilir. Sempozyumun çalışma dilleri İngilizce, Türkçe, Rusça ve diğer bölgesel dillerdir.

ESSA Uluslararası Avrasya Sempozyumları, aşağıdaki belirtilen disiplinler dahil olmak üzere tüm sosyal bilimler ve sanat alanındaki bilimsel ve akademik çalışmaları kabul etmektedir.

 

AntropolojiGüzel SanatlarPolitik ekonomi
ArkeolojiDış TicaretSiyasi Yönetim
Bankacılık ve SigortacılıkCoğrafyaPolitik Psikoloji
Bankacılık UygulamalarıDevlet SistemleriSiyasi Sosyoloji
BürokrasiSağlık yönetimiPsikoloji
İş idaresiSağlık turizmiKamu Yönetimi
Merkezi ve Yerel YönetimlerTarihBölgesel Politikalar
Sivil toplumBeşeri ve Sosyal SermayeDini eğitim
Anayasal Gelişmelerİnsan kaynaklarıDini çalışmalar
Çağdaş Dilbilimİnsan Hakları ve DemokrasiRisk yönetimi
Ceza AdaletiSanayileşmeSosyal Politika
Kriz yönetimiUluslararası ilişkilerSosyal Psikoloji
Kültür TurizmiUluslararası TicaretSosyoloji
EkonometriHukukSpor Ekonomisi
Ekonomik SistemlerYerel yönetimlerSpor Finansmanı
Ekonomi YönetimiLojistikSpor Yönetimi
EkonomiYönetim ve Organizasyonİstatistik
EğitimMedyaStratejik Yönetim
Eğitim YönetimiÇok kültürlülükİlahiyat
EnerjiMüzikTurizm Yönetimi
Film ve TVÖrgüt TeorisiLehçeler ve Edebiyatlar
FinansmanÖrgütsel davranışİşsizlik ve İstihdam