Özet/Tam Metin Kitaplar

ESSA III. Türk Dünyasına Katkı Sunan Şahsiyetler Sempozyumu  Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi ve Cusup Balasagun Kırgız Millî Üniversitesinin ev sahipliğinde ve Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü (Türkiye) ve KutBilim Araştırma, Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (Türkiye) işbirliği ile HİBRİT formatında 9-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Bişkek / KIRGIZİSTANDA düzenlendi.

Sempozyum Programı - ESSA III.

Özet Kitap - ESSA III.

Tam Metin Kitap - ESSA III.

Katılım Raporu - ESSA III.

ESSA II. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler ve Sanat Sempozyumu Taşkent Devlet Pedagoji Üniversitesi (Özbekistan), KutBilim Sosyal Araştırmalar & Sanat Dergisi ve Saint Andrew the First-Called Georgian Üniversitesi (Gürcistan)’nin ev sahipliği ve Oş Devlet Üniversitesi (Kırgızistan), Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbaycan), Farabi Devlet Üniversitesi (Kazakistan), A.I. Evdokimova Moskova Devlet Tıp ve Diş Hekimliği Üniversitesi (Rusya) ve Hal & Dem Psikoloji ve Nöropedagoji Enstitüsü (Türkiye) işbirliği ile 25-26 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlendi.

Sempozyum Programı - ESSA II.

Özet Kitap - ESSA II.

Tam Metin Kitap - ESSA II.

Katılım Raporu - ESSA II.

ESSA I. Uluslararsı Avrasya Sosyal Bilimler ve Sanat SempozyumuOş Devlet Üniversitesi (Kırgızistan), KutBilim Sosyal Araştırmalar & Sanat Dergisi ve ARTSHIP Vakfı’nın ev sahipliği ve Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbeycan),Taşkent Devlet Pedagoji Üniversitesi (Özbekistan), Saint Andrew the First-Called Georgian Üniversitesi (Gürcistan), Farabi Devlet Üniversitesi (Kazakistan), A.I. Evdokimova Moskova Devlet Tıp ve Diş Hekimliği Üniversitesi (Rusya) ve Hal & Dem Psikoloji ve Nöropedagoji Enstitüsü (Türkiye) işbirliği ile 13-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlendi.

Sempozyum Programı - ESSA I.

Özet Kitap - ESSA I.

Tam Metin Kitap - ESSA I.

Katılım Raporu - ESSA I.