Çağrı

13-14 Mayıs 2022, TÜRKİYE

(Çevirim İçi Sempozyum)

Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri 13-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında sanal ortamda düzenlenecek olan “ESSA I. Uluslararsı Avrasya Sosyal Bilimler ve Sanat Sempozyumu”na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

ESSA I. Uluslararsı Avrasya Sosyal Bilimler ve Sanat Sempozyumu Oş Devlet Üniversitesi (Kırgızistan), KutBilim Sosyal Araştırmalar & Sanat Dergisi ve ARTSHIP Vakfı’nın ev sahipliği ve Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbeycan),Taşkent Devlet Pedagoji Üniversitesi (Özbekistan), Saint Andrew the First-Called Georgian Üniversitesi (Gürcistan), Farabi Devlet Üniversitesi (Kazakistan), A.I. Evdokimova Moskova Devlet Tıp ve Diş Hekimliği Üniversitesi (Rusya) ve Hal & Dem Psikoloji ve Nöropedagoji Enstitüsü (Türkiye) işbirliği ile düzenlenecektir.

ESSA Uluslararsı Avrasya Sempozyumlarının amacı, başta Avrasya bölgesi ile ilgilenenler olmak üzere farklı ülkelerden araştırmacıları, akademisyenleri ve diğer uzmanları bir araya getirmek ve araştırma bulguları ve sonuçlarını sunabilecekleri bir platform sağlamaktır. Ayrıca sempozyum katılımcılar için yeni fikir, uzmanlık ve deneyim alışverişinde bulunma, araştırma bağlantıları kurma ve gelecekteki işbirliği için ortaklar bulma fırsatı sunacaktır.

ESSA I. Uluslararası Sempozyumu için, sosyal bilimler ve sanatın tüm yönleriyle ilgili çalışmalarınızın özetlerini bekliyoruz.

Devam eden COVID-19 pandemi nedeniyle tüm sunumlar ve paneller sanal olarak gerçekleştirilecektir.  Sempozyum dilleri Türkçe, İngilizce, Rusça ve diğer bölge dilleridir.

Uluslararası statüye sahip olan sempozyum akademik yükselme ve akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır. Sempozyuma kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlanacaktır. Bildiri tam metinleri ise, yazarların tercihlerine göre ISBN’li Sempozyum Bildiri Tam Metin Kitabı’nda veya hakem süreci tamamlandıktan sonra Kutbilim Sosyal Bilimler ve Sanat , Virtus veya Labyrinths of Reality dergilerinde tam metin makale olarak ücretsiz yayınlanacaktır.

Bildiri özeti  “ÖZET GÖNDER” sekmesi üzerinden veya essasymposium@gmail.com e-posta adresine gönderilir. Gönderilen bildiri özetleri Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilir. Kabul edilen bildiriler için “Bildiri Kabul” mektubu alındıktan sonra kayıt yapılır.

Saygı ve sevgilerimle

Prof. Slobadan Dan Paich

Sempozyum Başkanı