Dergiler

Sempozyuma kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlanacaktır. Bildiri tam metinler ise, yazarların tercihlerine göre doçentlik başvuru kriterlerine uygun olarak ISBN’li Sempozyum Bildiri Tam Metin Kitabı’nda veya hakem süreci tamamlandıktan sonra KutBilim dergisinde veya ÇAKÜTAD dergisinde makale olarak ücretsiz yayınlanabilir.

 

KutBilim

ÇAKÜTAD