Dergiler

Sempozyuma kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlanacaktır. Bildiri tam metinler ise, yazarların tercihlerine göre doçentlik başvuru kriterlerine uygun olarak ISBN’li Sempozyum Bildiri Tam Metin Kitabı’nda veya hakem süreci tamamlandıktan sonra “Kutbilim” , “Vitus” dergilerinde tam metin makale olarak ücretsiz yayınlanacaktır.

Not: “ASEAD” dergisinde yayınlatmak isteyenler dergi ücret politikası gereği (editör ve hakem ücreti) 350 TL dergiye ödemek zorundadır.

KutBilim

Virtus

ASEAD