Özet

ÖZET YAZIM KURALLARI

  • Özetler, makalenin başlığını, yazar(lar)ın ad-soyadı, kurum, e-posta adresi ve anahtar kelimeleri içermelidir.
  • Özetler 150 ila 250 kelime arasında olmalı ve amaçları, metodolojiyi ve sonuçları içermelidir.
  • Özetler İngilizce, Türkçe, Rusça ve diğer bölgesel dillerde gönderilebilir.
  • Tüm bildiriler Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve her bir özetin bilimsel kriterlere ve yazım kurallarına göre kabul/red edilmesine ilişkin karar, gönderimden sonraki bir hafta içinde bildirilecektir.